poniedziałek, 24 września 2007

Dwie gwiazdki...

Oto w Zielonej Górze już dziś robią raban, że wojewódzki oddział ZUS jak w innych województwach będzie miał tylko jedną siedzibę - w Gorzowie Wielkopolskim. Oznacza to utratę wielu stołków w zielonogórskim oddziale ZUS (a przecież w ZG zdecydowaną większość etatów stanowią te finansowane z budżetu państwa i województwa) . Oznacza to także komplikacje dla większości mieszkańców znacznie ludniejszej południowej części województwa. Niemniej zawarta przez polityków pod groźbą utraty dostępu do koryta umowa paradyska przewidywała przecież, że stolicą administracyjną będzie peryferyjnie położony i słabo skomunikowany z południem województwa Gorzów Wielkopolski... Skąd więc dziś ten lament???

Brak komentarzy: